Stichting Johan Van Geluwe

De bedoeling van de vereniging is om het werk van Johan Van Geluwe in brede kring bekend te maken en voor de toekomstige generaties te bewaren. Een groeiend aantal mensen weet zijn werk naar waarde te schatten.

Met weinig middelen en draaiend op vrijwilligers kan de Stichting op een aantal interessante verwezenlijkingen terugblikken. In samenwerking met uitgeverij Ludion werd een prachtige monografie over de kunstenaar uitgegeven en ruim verspreid. Het uitgebreide diawerk van Johan - die tot de pioniers van het medium behoort - werd gedigitaliseerd. Een ander aspect is de jaarlijkse uitgave van een origineel grafiekwerk van Johan Van Geluwe voor de steunende leden en sympathisanten.
In 2010 wordt de aantrekkelijke reeks van de voorbije drie jaar rond de tentoonstelling "Visionair Belgie" van Harald Szeemann afgesloten.

We hopen van harte dat u ook dit jaar de toekomstige werking een steuntje in de rug geeft. Het is vooral dank zij de talloze bijdragen van even zoveel mensen die de kunst in het algemeen en Johan Van Geluwe in het bijzonder genegen zijn dat al deze initiatieven werkelijkheid worden. In naam van de vereniging en al zijn bestuursleden danken we u van harte voor uw generositeit.

Vriend worden van de Stichting Johan Van Geluwe