Stichting - Vriend worden

Stichting Johan van GeluweWe hopen van harte dat u ook dit jaar de toekomstige werking een steuntje in de rug geeft. Het is vooral dank zij de talloze bijdragen van even zoveel mensen die de kunst in het algemeen en Johan Van Geluwe in het bijzonder genegen zijn dat al deze initiatieven werkelijkheid worden. In naam van de vereniging en al zijn bestuursleden danken we u van harte voor uw generositeit.

Het lidmaatschap in 2010 bedraagt 50,00 euro voor gewone leden, over te schrijven naar het rekeningnummer 068-2255785-77 (vanuit het buitenland: IBAN BE80 0682 2557 8577 / BIC GKCC BEBB). Daarvoor ontvangt u Johan Van Geluwes unieke prent ´Hofjes van Eden 4´ en nodigen we u uit tot de jaarlijkse publieke activiteit. We hopen u daar te mogen verwelkomen.